BROADVIEW | Thuiszorg
een praktijkvoorbeeld

Cliënt

Mvr. Elisabeth Hogervoorst (1959)

Focus

Algeheel Welbevinden

Gegevens

Mevrouw heeft sinds haar 32ste een secundair progressieve vorm van Multiple Sclerose (MS). Mevrouw woont alleen in een eigen eengezinswoning die geheel is aangepast aan haar beperkingen.

Drie maal per week komt de wijkverpleegkundige van de thuiszorg bij mevrouw voor hulp bij douchen en overige ondersteuning. 2 maal per week komt de huishoudelijke hulp. Mevrouw ervaart de zorg en hulp als afstandelijk en heeft het idee dat zij van alles moet wat zij toch echt niet meer kan.

Mevrouw vindt afleiding in de informatie over kunst en cultuur die zij op internet raadpleegt. Verder heeft zij af en toe contact met haar kinderen via Skype. Mevrouw geeft aan zich zeer eenzaam te voelen. Zij voelt zich verlaten door alles en iedereen en geeft de MS hiervan de schuld. Zij had nog zoveel dingen willen doen: museum en theaterbezoek, reizen, haar kinderen willen bezoeken. Soms is zij zeer boos en opstandig.

Uitwerking

Het eHealth dossier van Mvr. Hogervoorst wordt gedeeld met alle direct betrokken personen. De huishoudelijke hulp heeft hierin onlangs de volgende opmerking geschreven:

"Mw. heeft soms wat moeite met het begrijpen van wat complexere dagelijkse dingen. Zoals een handleiding of uitleg."

Ze geeft aan dat dit vooral voorkomt wanneer Mevrouw vermoeid of uitgeput is. Mevrouw Hogervoorst haalt veel voldoening uit het gebruik van de computer. Ze gebruikt Skype om in contact te blijven met haar kinderen en discussieert op fora over kunst en cultuur.

De wijkverpleegkundige merkt op dat:

"Mw heeft het beeld van zichzelf dat zij, zeker met haar lichamelijke beperkingen, weinig interessant is om mee om te gaan."

Ook merkt ze op dat de interactie op de fora het zelfbeeld van mevrouw op een positieve manier beïnvloed.

Resultaat

In de onderstaande verkenning is goed te zien hoe het uithoudingsvermogen via de concentratie, hogere cognitieve functies en ICT-vaardigheden invloed heeft op de sociale situatie van mevrouw.

Eén van de doelstellingen die we uit dit beeld afleiden is de verbetering van het uithoudingsvermogen met name gericht op het vermogen om gedurende langere tijd geconcentreerd te werken. Er worden hiertoe een drietal acties geformuleerd:

  • De wijkverpleegkundige leert mevrouw Hogervoorst een aantal ontspanningstechnieken om de nachtrust te bevorderen.
  • Mevrouw gaat één maal per week deelnemen aan een groepsles aquajogging in het plaatselijke zwembad.
  • Er wordt een afspraak gemaakt met een voedingsconsulent zodat kan worden gekeken naar een evenwichtige voeding.