Deel je perspectief!

14 October, 2015


Toen we 2 jaar geleden het bedrijf BROADVIEW | changing perspectives startten, maakten we de afspraak dat we, naast de commerciële uitrol, ons product BROADVIEW in willen zetten om maatschappelijk relevante en urgente kwesties aan te pakken. Gewoon om de wereld een stukje beter te maken.

Nu BROADVIEW volwassen in de wereld staat, is het tijd om met dit initiatief van start te gaan.

We vragen de hulp van een grote groep mensen om met ons mee te denken over een eerste thema:  de problematiek rondom de toestroom van vluchtelingen.

De focus die we hierbij kiezen is: de kwaliteit van leven in de samenleving.

De vraag die wij hierbij stellen is:

kun je 5 aspecten bedenken waarvan jij vindt dat deze, met betrekking tot de vluchtelingenproblematiek, de kwaliteit van leven in de samenleving positief of negatief beïnvloeden?

Zin om mee te doen? Open hier het responsformulier.

De respons verwerken we anoniem in een open versie van BROADVIEW. Hiermee kan en mag gespeeld worden. De uitnodiging is: verander het perspectief, je kijkrichting en ontdek samenhang en nieuw inzicht!