Eerste BROADVIEW | open - case smaakt naar meer

16 December, 2015


Op de eerste BROADVIEW | open-case (http://broad-view.nl/open) rond de problematiek van de vluchtelingen, is ruim gereageerd!  Veel dank voor alle reacties en het actief en creatief meedenken! De resultaten zijn en worden op velerlei manieren toegepast en geraadpleegd. In deze eerste stap hebben we 2 belangrijke dingen geleerd:
  1. er is een aanzienlijke behoefte is om gezamenlijk in BROADVIEW een maatschappelijk urgent onderwerp uit te werken, zonder in discussie te hoeven gaan, standpunten tegenover elkaar te zetten of een gelijk te moeten halen… Mensen geven aan graag mee te willen denken en over de grenzen van het voorstellingsvermogen te willen kijken!;
  1. we moeten de focus op een onderwerp niet te ruim stellen. Ondanks de rijkdom aan reacties, was dit eerste onderwerp wat te ruim. Te focussen op de gehele vluchtelingenproblematiek, maakt het probleem super interessant, maar ook zeer omvangrijk. Met het risico dat een argeloze geïnteresseerde de neiging heeft om voortijdig af te haken. En dat is natuurlijk jammer.
Het eerste BROADVIEW | open –project was een succesvol en leerzaam experiment. Het geeft heel veel aanknopingspunten voor het vervolg: het gezamenlijk real time ontrafelen van een urgent vraagstuk en met elkaar komen tot een glasheldere analyse en beter begrip van de ingewikkelde kwestie!