BROADVIEW | Beleidsontwikkeling
een praktijkvoorbeeld

Opdracht

beleidsontwikkeling gemeente Driebruggen

Focus

succesvolle stadsontwikkeling

Gegevens

  • regiogemeente van gemiddelde omvang, 56.000 inwoners, oppervlakte 175 vierkante kilometer
  • last van krimpende bevolking door diverse omstandigheden
  • gelegen aan zee met havenfunctie en offshore-activiteiten
  • in de directe omgeving is een belangrijke marinebasis gevestigd
  • diverse initiatieven rond ontwikkeling van stadsdelen

De stad staat te boek als een plek waar het economisch niet voor de wind gaat. De marinebasis is in capaciteit met twee derde teruggebracht, waardoor de belangrijkste bron van werkgelegenheid ernstig is beperkt. Ook was er jarenlang sprake van verplichte vestiging van marinepersoneel in de stad. Nu ook deze regel is losgelaten loopt de bevolking terug. Nieuwe vestiging in de stad wordt in de regio als onaantrekkelijk gezien, waardoor bevolkingsaanwas stagneert.

In verband met de economische en sociale problemen is onlangs een rapport van een extern onderzoeksbureau verschenen. In dit rapport wordt met name aanbevolen om de economische activiteiten in het havengebied te versterken. In BROADVIEW zijn de bevindingen van het rapport verwerkt en blijkt dat sommige aantrekkelijke kansen nog nauwelijks serieus in beeld zijn gekomen.

Uitwerking

De relevante actoren uit het rapport zijn in BROADVIEW weggezet. Bijvoorbeeld bij het aspect Marine:

“Groei van de stad liep gelijk op met groei van de marine. De basis is gekrompen van ruim 30.000 medewerkers naar 10.000.”

Bij het aspect Stedelijk bestuur:

“De bestuurskracht van de stad laat ernstig te wensen over. Discontinuïteit in het bestuur. Onheldere communicatie over het beleid”.

Bij het aspect Opvattingen / oordelen:

"Regiogemeenten oordelen: Driebruggen is bestuurlijk niet in staat tot het realiseren van de ontwikkelingsplannen (haven). Terwijl dit voor de regio van groot belang is."

Of het aspect Toerisme:

“Er passeren jaarlijks heel veel toeristen de stad. Driebruggen profiteert daar nog nauwelijks van: slechts 1,4% van de beroepsbevolking vindt werk in deze sector. Er liggen echter enorme kansen."

Resultaat

Nadat alle opmerkingen en scores zijn weggezet in BROADVIEW, kijken we naar de interactieve visualisatie waarin de samenhang tussen de aspecten zichtbaar is.

Natuurlijk is in het overzicht direct te zien welke invloed de inkrimping van de marinebasis heeft op de ontwikkeling van de stad. Ook zijn er veel relaties te zien rond het aspect Stedelijk Bestuur. Het zou voor de hand liggen oplossingen te zoeken in ingrepen in de kwaliteit van het stadsbestuur in combinatie met een versteking van de maritieme activiteiten. Deze interventies zullen wel degelijk effect sorteren.

Interessant is echter om eens een blik te werpen op de relaties die vanuit het relatief kleine bolletje Toerisme & Recreatie invloed hebben op meerdere aspecten. Het gegeven dat jaarlijks veel toeristen de stad passeren, maar niet bezoeken betekent de luxe van een enorm potentieel belangstellenden. Toeristen die de stedelijke voorzieningen positief beïnvloeden, maar ook de instroom en het imago van de stad.

Geheel in het licht van het divergente BROADVIEW-denken zou het aan te bevelen zijn om een combinatie van doelen en acties te ontwikkelen waarin het aspect toerisme & recreatie zeker een plaats verdient.