BROADVIEW | Corporate Strategy
een praktijkvoorbeeld

Opdracht

ondersteuning proces strategieontwikkeling firma Papermate b.v.

Focus

duurzaam succes van de onderneming

Gegevens

belangrijkste kenmerken:

  • state-of-the-art papierfabriek, bekend om z’n innovatieve papieroplossingen
  • 92 medewerkers op de loonlijst
  • klanten in 18 landen
  • breed portfolio: van traditioneel papier tot nieuwe digitale oplossingen
  • voormalig familiebedrijf, opgericht in 1826

Papermate b.v. heeft een patent op een nieuwe vinding: digitaal papier dat bijna zo dun is als gewoon papier en met relatief geringe kosten geproduceerd kan worden.

De afdeling Sales & Marketing heeft een jaar intensief campagne gevoerd. Dit heeft geleid tot een explosieve belangstelling voor het nieuwe product. De productie van traditioneel papier gaat echter ook gewoon door en er liggen een paar klachten van trouwe klanten op de tafel van het managementteam.

Het managementteam van Papermate legt met BROADVIEW de corporate strategy de vinger op de zere plek.

Uitwerking

In een inventariserend gesprek werd de scope en de focus van de opdracht vastgesteld. Vervolgens werd op woensdag 10 september in een workshop met het Mt en een aantal medewerkers van de verschillende afdelingen een inventarisatie gemaakt van de aspecten die invloed hebben op het duurzaam succes van Papermate.

Een aantal aspecten springen in het oog. Bijvoorbeeld productieprocessen

“Productie heeft alle capaciteit nodig om aan de vraag naar het nieuwe papier te kunnen voldoen. Er gaat echter nog relatief veel aandacht naar de productie van de oude papierproducten”.

Maar ook een "zachter" aspect als veronderstellingen scoort negatief:

"De algemene veronderstelling binnen het bedrijf is dat, een onderneming die al zo lang succesvol bestaat, nooit kapot kan. Met hard werken komen we er altijd weer uit”

Ook het aspect ondernemingsgeschiedenis vraagt aandacht:

“Het voormalige familiebedrijf Veenhuijsen, later overgenomen door Papermate bv, werd geleid door de broers Cees en Klaas. Er werd papier gemaakt van een uitzonderlijk hoge kwaliteit, bekend over de hele wereld. Na het plotseling overlijden van Cees was er even een teruggang. Echter door het keiharde loyale werken van iedereen in het bedrijf ging het al snel weer beter. Bij de overname is overeengekomen dat de zoon van Klaas de nieuwe onderneming zou gaan leiden”

Resultaat

Na opmerkingen en scores te hebben weggezet in BROADVIEW, kijken de deelnemers naar de interactieve visualisatie waarin de samenhang tussen de aspecten zichtbaar is.

In dit overzicht is een opmerkelijke relatie te zien tussen de geschiedenis van de onderneming, de bedrijfsnormen, de veronderstellingen en beeldvorming met de effectiviteit van de productieprocessen.

De deelnemers zien dat de veronderstelling dat met “hard werken” altijd alles weer op te lossen is, nieuwe manieren van oplossen in de weg kan staan. Maar ook dat de liefde voor vakwerk en het traditionele topproduct diep in het bedrijf verankerd liggen. Men was zich van de kracht van de invloed van deze manier van denken niet bewust. Ook wordt duidelijk dat met de introductie van het nieuwe veelbelovende product, het “oude denken” niet verdwenen is.

Met deze nieuwe kijk op de zaak wordt in de strategie een doel opgenomen en acties gepland die het verbeteren van het productieproces, de service en de levering niet alleen effectiever inrichten, maar waarbij er ook rekening gehouden wordt met de inzet van het streven naar “ouderwetse hoge kwaliteit”. Er worden kwaliteitskringen gevormd waarin oudere werknemers nadrukkelijk worden gevraagd mee te denken over verbeteringen in de productie van digitaal papier. De oud directeur Klaas wordt uitgenodigd de eerste kringvergadering te openen.