BROADVIEW | Hoger onderwijs
een praktijkvoorbeeld

Student

Hans van de Ven

Focus

Succesvolle studie

Gegevens

Hans is een 23 jarige , 3e jaar student natuurkunde:

  • op achttiende jaar gediagnosticeerd met klassiek autisme
  • inwonend bij ouders vanwege veiligheid en regelmaat
  • fysiotherapie vanwege rugklachten en regelmatige training sociale vaardigheden met lotgenoten
  • onregelmatige gesprekken met maatschappelijk werk

De studie van Hans verliep aanvankelijk goed: tot halverwege het derde jaar presteerde hij volgens de norm. Een paar tentamens haalde hij niet, maar het hertentamen werd steeds succesvol afgerond. Er was geen sprake van studievertraging.

Hans heef zich aangemeld bij zijn studiebegeleider. Hij maakt een vermoeide indruk en klaagt erover dat hij zo weinig vrije tijd heeft. In de laatste tentamenperiode is hij gezakt voor 3 van de vijf tentamens en op de overige twee scoorde hij zeer mager. De gesprekken met maatschappelijk werk voert hij al een tijdje niet meer.

De studiebegeleider heeft een gesprek met Hans om de studieproblemen vast te stellen en een plan te maken voor het laatste deel van zijn studieloopbaan en aansluiting op de arbeidsmarkt.

Uitwerking

In het gesprek met Hans worden opmerkingen in BROADVIEW weggezet. Bijvoorbeeld bij het aspect Concentratie:

“Harry erg heeft de laatste tijd veel moeite om geconcentreerd te studeren. Dit in tegenstelling tot de eerste jaren van zijn studie”

En bij de aspecten Keuzevaardigheid en Relativeringsvermogen

“Hans kan moeilijk kiezen. Vanuit zijn autisme is het voor hem lastig de consequenties van keuzes te overzien.”
“Het gegeven dat moet worden gekozen voor een beroep omdat de studie aardig naar het einde loopt, beheerst bijna dagelijks Hans gedachten.“

Maar ook het aspect Woonsituatie:

“De ouders van Hans drukken hem vaak op het hart dat de beste plek voor hem, in verband met zijn beperking, de thuissituatie is. Harry geeft aan dat hij wel eens denkt over hoe het zou zijn om zelfstandig te wonen, maar hecht veel waarde aan het oordeel van zijn ouders”.

En het aspect Faalangst:

"Doordat Hans weinig in risicovolle situaties verkeert, heeft hij moeite met het omgaan met fouten. Hij vermijdt risicovolle situaties."

Resultaat

Na opmerkingen en scores te hebben weggezet in BROADVIEW, kijkt de studieadviseur samen met Hans naar de interactieve visualisatie waarin de samenhang tussen de aspecten zichtbaar is.

Hans herkent in het overzicht dat hij veel moeite heeft met kiezen en dat hij nu volledig in beslag wordt genomen door het kiezen van de vakken in de masterfase. Vakken, die aansluiten op een specifiek beroep. Dat kiezen beheerst zijn dag en maakt zijn toekomstbeeld niet vrolijk.

De andere kant van de medaille ziet Hans ook in het overzicht: dat hij zich nauwelijks bewust is van zijn grote (studie)talent en inzicht in de complexe materie die hij bestudeert. Maar ook zijn tomeloze energie, geduld en mogelijkheden om samen met anderen dingen aan te pakken. De studiebegeleider wijst Hans op de relatie die te zien is tussen het thuis wonen, de visie van zijn ouders en het beeld dat Hans van zichzelf heeft: een veel afhankelijker jonge man dan hij in werkelijkheid zou kunnen zijn.

Met Hans worden nauwgezet acties geformuleerd die zich richten op het verstreken van zijn kwaliteiten in plaats van het bevestigen van zijn zwakkere kanten. Hierbij komt de mogelijkheid tot zelfstandig wonen in de nabije toekomst nadrukkelijk aan de orde.